Santa Barbara > Restaurants > Sushi Teri - Bath St
  
 
Neighbor Tims BBQ

Sushi Teri - Bath St
1013 Bath St, Santa Barbara
Phone: (805) 963-1250