Santa Barbara > Restaurants > Starbucks - Carpinteria
  
 
Neighbor Tims BBQ

Starbucks - Carpinteria
5436 Carpinteria Ave, Carpinteria
Phone: (805) 566-0728