Santa Barbara > Restaurants > KFC - Milpas
  
 
Due Lune Cucina

KFC - Milpas
515 N. Milpas St, Santa Barbara
Phone: (805) 965-8825