Santa Barbara > Restaurants > Carl's Jr - Carpinteria
  
 
Ca Dario

Carl's Jr - Carpinteria
4610 Carpinteria Ave, Carpinteria
Phone: (805) 684-4079