Santa Barbara > Restaurants > Toma Restaurant and Bar
  
 
Due Lune Cucina

Toma Restaurant and Bar
324 W. Cabrillo Blvd, Santa Barbara
Phone: (805) 962-0777